Auto’s import, export en transit

De import, export en transit van auto’s is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. Nederland ligt centraal in Europa en heeft goede havens en wegen, waardoor het een ideale plek is voor de doorvoer van auto’s. In dit artikel behandelen we de regels en procedures rondom de import, export en transit van auto’s in Nederland.

Allereerst is het goed om het verschil te weten tussen import, export en transit. Bij import worden auto’s het land binnengebracht om hier te worden verkocht. Bij export verlaten de auto’s het land om elders te worden verkocht. Transit is de doorvoer van auto’s die van het ene land naar het andere land worden vervoerd, zonder dat ze in Nederland worden verkocht.

Voor al deze handelingen gelden specifieke regels en procedures. Zo moet voor de import en export van auto’s accijns worden betaald en moeten de auto’s worden aangemeld bij de douane. Ook zijn er regels rondom de veiligheid en uitstoot van de auto’s. In dit artikel zetten we de belangrijkste regels uiteen.

Import van auto’s

Wanneer iemand een auto wil importeren naar Nederland, moet dit gemeld worden bij de Douane. Hiervoor moet een document voor voorlopige invoer worden aangevraagd. Ook moet binnen 2 weken na binnenkomst van de auto een kentekenbewijs worden aangevraagd bij de RDW.

Belangrijk is dat er bij import accijns moet worden betaald over de auto. De hoogte hiervan hangt af van de CO2-uitstoot van de auto. Ook moet btw worden betaald over de aankoopprijs van de auto.

  • Accijns bij lage CO2-uitstoot: €0
  • Accijns bij hoge CO2-uitstoot: tot €1.283

Naast de accijns en btw zijn er nog enkele andere punten om rekening mee te houden:

  1. APK keuring binnen 2 weken na import
  2. Registratie in het kentekenregister
  3. Verzekering afsluiten

Export van auto’s

Wanneer een auto geëxporteerd wordt naar het buitenland gelden andere regels dan bij import. Allereerst moet de auto uitgeschreven worden uit het Nederlandse kentekenregister. Ook wordt bij export van de auto geen btw geheven.

Wel moet vooraf exportmelding gedaan worden bij de douane, zodat de export geregistreerd kan worden. Dit kan digitaal via het systeem Exportcontrole Systematiek (ECS). Na export krijg je van de Douane een bewijs van uitvoer.

Enkele aandachtspunten bij export:

Documenten Beschrijving
Kentekenbewijs Inleveren bij RDW
Exportmelding Via ECS systeem
Bewijs van uitvoer Verkregen van douane

Transit van auto’s

Onder transit wordt verstaan de doorvoer van auto’s door Nederland, zonder dat ze hier worden ingevoerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij autoreizen van Duitsland naar België, waarbij door Nederland wordt gereden.

Voor transit gelden minder strenge regels dan voor import en export. Zo hoeft er geen invoerdocument of kentekenbewijs te worden aangevraagd. Ook hoeft er geen btw of accijns te worden betaald over de auto.

Wel moet aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  • De auto moet APK gekeurd zijn in het land van herkomst
  • De auto moet verzekerd zijn
  • De eigenaar moet kunnen aantonen dat de auto bestemd is voor een ander land

Overtreding van deze regels kan leiden tot een boete van de Nederlandse douane.

Veelgestelde vragen

Kan ik zonder kosten een auto importeren?

Nee, er moet altijd btw en eventueel accijns betaald worden bij import van een auto.

Hoe lang duurt het om een auto te exporteren?

Als alle documenten in orde zijn, duurt het exporteren van een auto ongeveer 2-3 dagen.

Welke documenten heb ik nodig voor transit?

Je hebt het kentekenbewijs, APK-bewijs en verzekeringsbewijs nodig om aan te tonen dat de auto voor transit is.

Kan ik een niet-APK gekeurde auto importeren?

Nee, elke geïmporteerde auto moet een geldige APK hebben.

Betaal ik btw over een exportauto?

Nee, over een auto die geëxporteerd wordt wordt geen btw geheven.

Hoe meld ik een auto aan voor transit?

Voor transit hoef je geen aparte melding te doen. Zorg wel dat je de benodigde documenten bij je hebt.

Conclusie

De import, export en transit van auto’s in Nederland is aan allerlei regels gebonden. Bij import en export moet rekening gehouden worden met douanedocumenten, accijnzen, btw en verzekering. Voor transit gelden wat minder strenge eisen, maar ook hier moeten enkele documenten kunnen worden getoond.

Door de juiste procedures te volgen, kunnen particulieren en bedrijven probleemloos auto’s in- en uitvoeren via Nederland. Onze centrale ligging en goede infrastructuur maken Nederland een ideale hub voor de autohandel in Europa.

Dit vind je misschien ook leuk...