Habitat

De term ‘habitat’ is afgeleid van het Latijnse begrip dat staat voor “het bewoont”. Een Nederlands synoniem begrip is ‘leefgebied’. Elk levend organisme op deze planeet stelt bepaalde eisen aan zijn leefgebied voor bewoning, voedsel, ruimte, rust en veiligheid.

Een habitat is een combinatie van het type begroeiing, klimaat en de geografie.