Inguinalia

Inguinalia schildjes zijn kleine driehoekige stukjes schild die zich bij de achterpoten bevinden waar het rugschild en buikschild samen komen. Je ziet deze bij Testudo soorten. De meesten hebben bij er een bij elke achterpoot. De Testudo hermanni hercegovinensis is hier een uitzondering op.