Monotypisch

Er zijn Monotypisch schildpad soorten

Monotypisch is een term die wordt gebruikt in de biologie. Het betekent dat een taxon maar één soort telt. Een taxon is een taxonomische eenheid of taxonomische groep. Het is een groep organismen, die door een taxonoom geacht worden een te onderscheiden eenheid te vormen. Een taxon kan ook zijn: een groep van taxa van een onderliggend niveau, of een deel van een taxon van een hoger niveau.

Een voorbeeld zijn Geoemydidae. De geslachten binnen Geoemydidae worden door maar 1 schildpad vertegenwoordigd.