Plastron

Inguinalia schildjes zijn kleine driehoekige stukjes schild die zich bij de achterpoten bevinden waar het rugschild en buikschild samen komen.plastron carapax

Plastron rechts

 • G: Gulare
 • H: Humerale
 • P: Pectorale
 • Ab: Abdominale
 • F: Femorale
 • An: Anale
 • Ax: Axillare
 • In: Inguinale

Carapace links

 • N: Nuchale
 • V1-V5: Vertebralia
 • C1-C4: Costalia
 • M1-M11: Marginalia
 • Sc: Supracaudalia