Bodemonderzoek voor bouw en milieu: onze expertise

Bodemonderzoek is van groot belang bij bouwprojecten en voor het milieu. Ons bedrijf heeft jarenlange expertise op dit gebied. In dit artikel leest u meer over onze kennis en ervaring.

Al bijna 20 jaar voeren wij bodemonderzoeken uit. We hebben inmiddels honderden projecten afgerond voor uiteenlopende opdrachtgevers. Of het nu gaat om woningbouw, utiliteitsbouw, wegenaanleg of bodemsanering: wij doen het onderzoek.

Ons team bestaat uit gedreven bodemkundigen en milieukundigen. Samen zorgen zij voor gedegen onderzoek en heldere adviezen. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan daarbij centraal.

Onze werkwijze

Bij elk bodemonderzoek doorlopen we een aantal vaste stappen:

  • Inventariseren: we brengen de uitgangssituatie in kaart.
  • Onderzoeken: we nemen grondmonsters en analyseren die in het laboratorium.
  • Rapporteren: we leggen onze bevindingen vast in een helder rapport.
  • Adviseren: we geven een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen.

We werken volgens de geldende normen en richtlijnen, zoals de NEN 5740. Ook zijn we gecertificeerd volgens BRL SIKB 2000.

Onze expertise

We hebben expertise op alle aspecten van bodemonderzoek, waaronder:

Type onderzoek Toepassing
Verkennend onderzoek Bepalen bodemkwaliteit bij bouwprojecten
Asbest in grond onderzoek In beeld brengen asbestrisico bij graafwerkzaamheden
Nulsituatie onderzoek Vastleggen kwaliteit onverdachte bodem

Naast deze standaardonderzoeken voeren we ook gespecialiseerde onderzoeken uit. Denk aan onderzoek naar PFAS, asbest in bagger of bodemonderzoek onder waterbodems.

Waarom kiezen voor ons?

Er zijn meerdere redenen om voor ons te kiezen als het gaat om bodemonderzoek:

  • Jarenlange expertise
  • Scherpe prijzen
  • Snelle doorlooptijden
  • Persoonlijke benadering

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw bodemonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Hoe verloopt een bodemonderzoek?

Een bodemonderzoek start met een bureaustudie waarin we bekijken wat er al bekend is over de locatie. Vervolgens doen we veldwerk met grondboringen en nemen we monsters. Deze worden geanalyseerd in een laboratorium. Tot slot rapporteren we de resultaten en geven we een advies.

Wanneer is bodemonderzoek nodig?

Bodemonderzoek is bijvoorbeeld nodig bij bouwactiviteiten, voorafgaand aan grondverzet, bij milieuvergunningen en als er bodemverontreiniging wordt vermoed.

Hoe diep wordt er geboord bij bodemonderzoek?

Dat hangt af van het doel van het onderzoek. Meestal wordt tot minimaal 0,5 meter diepte geboord, maar soms is dieper boren nodig om grondwater te onderzoeken.

Hoe lang duurt het voordat de resultaten bekend zijn?

De doorlooptijd van een bodemonderzoek varieert, maar gemiddeld duurt het 3-4 weken voordat de resultaten beschikbaar zijn.

Welke normen gelden er bij bodemonderzoek?

De NEN 5740 is de belangrijkste norm voor bodemonderzoek in Nederland. Deze schrijft voor hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd.

Wanneer is asbestonderzoek nodig?

Asbestonderzoek wordt vaak gedaan bij graafwerkzaamheden, om te checken of er sprake is van asbestverontreiniging. Ook bij sloop van gebouwen is asbestonderzoek verplicht.

Wat zijn de kosten voor een bodemonderzoek?

Dat hangt af van de omvang en complexiteit van het onderzoek. Globaal variëren de kosten van enkele honderden euro’s tot enkele duizenden euro’s.

Hoe lang is een bodemonderzoekrapport geldig?

Over het algemeen is een bodemonderzoek 2 jaar geldig. Als er geen veranderingen hebben plaatsgevonden, kan de geldigheid soms worden verlengd.

Conclusie

Bodemonderzoek is onmisbaar bij bouwactiviteiten en voor het milieu. Met onze jarenlange expertise, moderne apparatuur en persoonlijke benadering kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies!

Dit vind je misschien ook leuk...