CITES

Als je schildpadden (of andere dieren) wil houden moet je naast de regels voor verzorging en administratie ook rekeninghouden of ze binnen de CITES appendixen vallen. CITES, de ‘Convention of International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora’, onderwerpt de internationale handel van bepaalde soorten aan een zekere vorm van controle. Alle import en export van deze soorten moet geautoriseerd worden door een systeem van vergunningen. De soorten die worden opgenomen in het CITES verdrag staan opgelijst in Appendixen naargelang de graad waarin protectie gevraagd wordt.

Zijn schildpadden beschermd door CITES en zoja, op welk niveau?

Welke schildpadden worden beschermd door CITES kun je opzoeken op Species+. Hier kun je de wetenschappelijke naam van het soort intypen. Een wetenschappelijke naam begint altijd met het genus, gevolgd door de naam (soort) van de schildpad. Klik hier voor een overzicht van de latijnse benamingen van schildpadden.

CITES is opgedeeld in verschillende appendixen (ook wel bijlagen). Elke appendix geeft een mate van bescherming aan.

Appendix I (bijlage A)

Appendix I, bijlage A: Omvat organismen die met uitsterven bedreigd zijn.

  1. Een invoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van invoer is vereist.
  2. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist.

* EU-certificaat vereist.


Appendix II (bijlage B)

Appendix II, bijlage B: Omvat organismen die niet onmiddellijk met uitsterven bedreigd zijn, maar wel extra gecontroleerd en dus ook beschermd worden.

1. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist.

2. Levende organismen moeten dusdanig worden vervoerd dat het risico op verwonding, gezondheidsschade of malafide praktijken wordt geminimaliseerd.

3. Een invoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van invoer is niet vereist, tenzij het land hier specifiek om vraagt.

* EU-certificaat vereist als je de legale herkomst niet kunt aantonen.

Schildpadden die door de douna in beslag zijn genomen dan bijvoorbeeld via het ESF weer worden verdeeld krijgen ook CITES papieren ook als dit normaal niet zou hoeven.


Appendix III (bijlage C)

Appendix III, bijlage C: Omvat dieren die beschermd zijn in op zijn minst 1 land dat hulp heeft gevraagd aan CITES om de handel te controleren.

1. Een uitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist als het land het organisme in Appendix III heeft opgenomen.

2. Een herkomstcertificaat van de daartoe bevoegde instantie van het land van uitvoer of wederuitvoer is vereist als het land het organisme niet in Appendix III heeft opgenomen.

3. Een wederuitvoervergunning van de daartoe bevoegde instantie van het land van wederuitvoer is vereist.

* Geen EU-certificaat vereist.


Bijlage D

Bijlage D: Omvat organismen die niet worden beschermd door CITES, maar voor dewelke de handel moet worden geregistreerd.

* Geen EU-certificaat vereist.


Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd