Habitats

De term ‘habitat’ is afgeleid van het Latijnse begrip dat staat voor “het bewoont”. Een Nederlands synoniem begrip is ‘leefgebied’. Elk levend organisme op deze planeet stelt bepaalde eisen aan zijn leefgebied voor bewoning, voedsel, ruimte, rust en veiligheid.

Een habitat is een combinatie van het type begroeiing, klimaat en de geografie.

Mangrove

De mangrove komt alleen voor in tropische gebieden met een getij. Hierdoor worden deze gebieden regelmatig overspoeld en is de grond zout.

Drasland

Drasland is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is grensbied tussen landelijk en waterrijk gebied.

Beek

Een beek is een min of meer natuurlijke stroom ondiep water die vanuit een oorsprong, vaak een bron, stroomafwaarts vloeit.

Veenmoeras

Met water verzadigde, sponsachtige grond met een karakteristiek plantenleven (zoals veenmossen), waarin de vegetatie verrot met een hoge zuurgraad.

Zoetwatermoeras

Laaggelegen wetlands met stilstaand water dat niet het gehele oppervlak bedekt, maar met verspreide meertjes en poelen, of oevers van rivieren met begroeing

Rivier

Een rivier is een natuurlijke waterloop en fungeert als het zichtbare afvoersysteem van het overtollige water in een bepaald gebied.

Heidegebied

Heide of hei is een benaming voor vegetatie vooral bestaand uit dwergstruiken uit de heide- en kraaiheifamilie. Heide komt in een beperkt aantal landen voor

Steppe

Een steppe is onbebouwde vlakte waarin geen bomen groeien, maar voornamelijk grassen. Een steppe is een vorm van natuurlijk grasland.

Brak water

Brak water is zoutachtig water dat minder zout is dan zeewater. Het komt van nature voor op de overgang van zoet- naar zeewater, vaak bij riviermondingen.

Meer

Een meer is een door land omringde watervlakte, meestal met een ‘voedende’ en soms ook een ‘afwaterende’ rivier.

Regenwoud

In een regenwoud is het constant warm en valt er veel regen. Hierdoor is er altijd een hoge luchtvochtigheid. Kenmerkend is dat er veel plantengroei is .

Bos

Een bos bestaat voornamelijk uit bomen waarbij de grondlaag is begroeid met kruiden en struiken. Ook hier leven vaak schildpadden.