Uitgestorven in het wild

Een soort is uitgestorven in het wild als deze alleen nog maar in gevangenschap buiten het oorsprongkelijke levensgebied leven. Een soort wordt verondersteld te zijn uitgestorven in het wild als er geen exemplaren meer in het oorsprongkelijke levensgebied kunnen worden gevonden.