Geoclemys

Geoclemys hamiltonii

Geoclemys hamiltonii

Het rugschild van de Geoclemys hamiltonii bestaat uit vier opstaande kammen van wat naar achteren wijzende stekelachtige bulten.